Święto Plonów w JędrzychowicachW słoneczną sobotę 8 września 2018 r. w Jędrzychowicach odbyło się tradycyjne Święto Plonów, czyli Dożynki Gminne.      

Zgodnie z tradycją, dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele w Jędrzychowicach, podczas której mieszkańcy gminy Zgorzelec podziękowali Bogu za otrzymane, w ostatnich dwóch latach, plony. Poświęcono wino i chleb oraz wieńce dożynkowe. Po mszy korowód dożynkowy udał się na stadion APIS-u Jędrzychowice. Na przybyłych gości czekały stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego i stoiska gastronomiczne ze specjałami regionalnej kuchni.

Po uroczystym odegraniu i odśpiewaniu hymnu, Z-ca Wójta Marek Wolanin przywitał przybyłych gości wśród, których byli między innymi: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Janik, radni, sołtysi, delegacje z 21 sołectw gminy, wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych, Cechu Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu i instytucji rolniczych.

         Wójt Gminy Zgorzelec wraz  z Marszałkiem Województwa wypuścili gołębie by głosiły wieść o trudzie rolników, dożynkach, radości i wzajemnym poszanowaniu. Po czym nastąpiło, przywitanie delegacji z 21 sołectw, przez włodarzy gminy: Wójta Piotra Machaja i Przewodniczącą Rady Gminy Annę Rakoczy. Po czym, Wójtowie, zaproszeni goście i Radni symbolicznie podzielili się chlebem z mieszkańcami. W swoim przemówieniu Wójt Gminy Piotr Machaj dziękował rolnikom za ich pracę, która nie należała, w bieżącym roku do najłatwiejszych ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

Delegacje dożynkowe zaprezentowały samodzielnie wykonane wieńce. Konkurs na najładniejszy wieniec, to tradycja dożynek. W tym roku największy podziw wzbudził wieniec  sołectwa Kostrzyna, na drugim miejscu uplasował się wieniec z Ręczyna, trzecie miejsce przypadło sołectwu Białogórze.

Dożynki Gminne są dobrą okazją do odznaczenia honorowych obywateli, zasłużonych i ambasadorów. Jak co roku dostrzegając pracę i trud wyróżnionych zostało 21 rolników, którzy wynikami produkcyjnymi w gospodarstwie i postawą społeczną wyróżnili się w ostatnim czasie w środowisku. Tytuł „Ambasador Gminy Zgorzelec” otrzymał zespół Górnołużyckie Błękitne Kamizelki, a tytuł „Zasłużony dla Gminy Zgorzelec” otrzymali: Arkadiusz Furmaniak, Kazimierz Olczak, Robert Kołodziejczyk, Dariusz Pich, Krystyna Radzięta, Andrzej Szczęsny, Tomasz Zygmunt. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy” otrzymał Pan Michał Grzeszczyszyn.

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu zorganizował część artystyczną imprezy. Biesiadników do zabawy porywały: dzieci z przedszkola ”Krasnoludki” w Jędrzychowicach, Zespół Pieśni i Tańca Lusatia z Osieka Łużyckiego, Kwiatowianki z Żarskiej Wsi, Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z Łagowa, zespół Pogranicze ze Studnisk, Agencja Artystyczna Moc Art., NIKOS RUSKETOS & Grecka Grupa "ORFEUSZ". Do późnych godzin nocnych zabawę taneczną prowadził zespół TI AMO. Po zmroku dla gości przygotowano pokaz pirotechniczny. 

Dla uczestników dożynek przygotowano także loterię fantową, w której do wygrania były cenne nagrody, w tym hamaki samostojące i  zestawy mebli ogrodowych. Atrakcją wzbudzającą duże zainteresowanie okazała się fotobudka, a dla najmłodszych uczestników przygotowano interesujące atrakcje w tym: dmuchane zamki, kramy z zabawkami, konkursy, zgadywanki i zabawy.

Wójt wręczył także nominację do współorganizacji kolejnych Dożynek Gminnych w roku 2020, którą otrzymało sołectwo Żarska Wieś.

Wójt Gminy Zgorzelec serdecznie dziękuje licznie przybyłym rolnikom, mieszkańcom oraz delegacjom wieńcowym za zaangażowanie i udział w gminnych dożynkach. Szczególne podziękowania kieruje na ręce Rady Sołeckiej z Jędrzychowic, która przygotowała poczęstunek
i inne atrakcje dla uczestników dożynek oraz współuczestniczyła w tworzeniu wspaniałej atmosfery podczas wspólnego święta mieszkańców gminy Zgorzelec.

 

         GALERIA        

Źródło: UG Zgorzelec


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399