Spotkanie z autorką Hanną NiewiadomskąNie lada atrakcją dla dzieci i młodzieży  są spotkania z autorami książek.  Spotkania autorskie są potrzebne  zarówno pisarzom jak i czytelnikom. Są jedną z form popularyzacji literatury, służą promocji książek i ich twórców. Dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób pisarskich. Internet nie zastąpi spotkania autorskiego, czyli fizycznego kontaktu z pisarzem, jego bezpośredniej rozmowy z czytelnikiem. Istnieje ponadto możliwość uzyskania autografu, zakupu książki pisarza. Taką możliwość dał Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach przy współpracy z Panią Bożeną Gradzińską,  zapraszając do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim, autorkę wierszyków dla dzieci, Panią Hannę Niewiadomską. W dniu 15 maja była ona honorowym gościem w tejże szkole. Podczas spotkania autorskiego pani Hanna Niewiadomska zaznajomiła dzieci ze swoją twórczością – czytała wiersze, a także odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci. Ponadto zaproponowała zabawy twórcze z układaniem rymów oraz pobudzające wyobraźnię, a dzieci zainspirowane spotkaniem wspólnie z poetką ułożyły wiersz o szkole.


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399