Powstaną dwie nowe świetlice wiejskie - w Tylicach i Gozdaninie 

1 lutego w miejscowości Złoty Stok Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Małgorzata Korelin oraz Skarbnik Gminy Zgorzelec Rafał Jasiul podpisali umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, na mocy których Gmina Zgorzelec i GOK otrzymają promesy o łącznej wartości 1 mln złotych z projektu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja zostanie przeznaczona na budowę dwóch świetlic wiejskich w Tylicach i Gozdaninie.

Dofinansowanie z PROW mogło obejmować obszar należący do gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

 

Źródło: UG Zgorzelec


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399