Gminny Festyn w Gozdaninie         W dniu 15 lipca, jak co roku odbył się Gminny Festyn w Gozdaninie zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, Radę Sołecką i Sołtysa. W tym roku festyn połączony został z uroczystością odsłonięcia odnalezionej i odrestaurowanej tablicy upamiętniającej zaginionych mieszkańców wsi biorących udział w I Wojnie Światowej. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Marek Wolanin, Skarbnik Rafał Jasiul, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Małgorzata Korelin, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogumiła Hamielec, Wójt Gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz, Zastępca Wójta Gminy Siekierczyn Edward Cwynar, Radny Gminy Siekierczyn Tadeusz Słabicki, Prezes Stowarzyszenia „Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej” Janina Słabicka, mieszkańcy Gozdanina oraz sołtysi sąsiednich wsi. Uroczystego odsłonięcia pomnika upamiętniającego zaginionych mieszkańców Gozdanina biorących udział w I Wojnie Światowej dokonali Sołtys Jan Zatylny wraz z Wójtem Gminy Zgorzelec Piotrem Machajem. Po części oficjalnej goście udali się na plac aby uczestniczyć w części artystycznej festynu. Wspólną zabawę rozpoczęto od złożenia życzeń włodarzom Gminy Zgorzelec, którzy świętowali rocznice swoich urodzin. Następnie przeprowadzono konkursy na najsmaczniejsze ciasto, oraz najsmaczniejszą sałatkę. Najmłodszych w wir zabaw porwali animatorzy z Agencji Animacji i Kultury Tik-Tak ze Zgorzelca. Był popcorn, wata cukrowa, kramy z zabawkami. Nie zabrakło grillowanych kiełbasek oraz domowych wypieków. Wszyscy wspólnie miło spędziliśmy sobotnie popołudnie a w godzinach wieczornych sołtys zaprosił wszystkich na zabawę taneczna.


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399