Gminne Spotkanie WielkanocneTuż po świętach wielkanocnych Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach przy współpracy Ośrodka Kultury i Sztuki z Wrocławia zorganizował Gminne Spotkanie Wielkanocne. Do udziału w uroczystości zaproszono władze samorządowe, pracowników urzędu,  przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, radnych, sołtysów oraz reprezentantów organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zgorzelec. Spotkanie miało na celu integrację społeczności lokalnej, poznanie potrzeb i problemów mieszkańców. Zachęcenie mieszkańców do współpracy, aktywności poprzez przygotowanie prac konkursowych pozwoliło na efektywne spędzenie wolnego czasu. Spotkanie rozpoczęto świątecznym obiadem, następnie przeprowadzono konkurs na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne. Na stołach konkursowych nie zabrakło bab i mazurków wielkanocnych. Kolejnym punktem spotkania był występ zespołów ludowych, na scenie zaprezentowały się Górnołużyckie Błękitne Kamizelki oraz zespół Kwiatowianki. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się warsztaty rękodzielnicze na których mieszkańcy wykonywali świąteczno wiosenne dekoracje. Najlepszych rękodzielników  nagrodzono upominkami. Szkoły Gminne wystawiły do konkursu piękne palmy wielkanocne, każda prezentowała się znakomicie.  Do konkursu na tradycyjny kosz wielkanocny przystąpiły organizacje pozarządowe, KGW oraz zespoły ludowe. W koszach nie zabrakło jaj, pieczonych baranków, wędzonej wędliny i pachnącego chleba. W świątecznych nastrojach uczestnicy miło spędzili czwartkowe popołudnie.

 


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399