Brawo - Górnołużyckie Błękitne Kamizelki!Z okazji 10-lecia istnienia zespołu „Górnołużyckie Błękitne Kamizelki”  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach p. Małgorzata Korelin wystosowała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej.

To już 10 lat jak w naszej Gminie działa zespół „Górnołużyckie Błękitne Kamizelki” .

 Jakie były jego początki?

W 2009r. z  inicjatywy osób należących do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łagów rozpoczyna swoją działalność zespół folklorystyczny. Początkowo pod nazwą „Niebieskie Kamizelki” następnie „Błękitne Kamizelki”  zespół działa i reprezentuje folklor po stronie polskiej, czeskiej i niemieckiej. W trakcie współpracy Wójta Gminy Zgorzelec z przedstawicielami Saksoni na Górnych Łużycach zostaje wspólnie ustalona i zmieniona nazwa zespołu na „Górnołużyckie Błękitne Kamizelki”. Stroje zespołu nawiązują do tradycyjnych pochodzących z tych terenów. Dziesięcioosobowy skład zespołu wykonuje na scenie pieśni ludowe, charakteryzując się oryginalnością i wysokim kunsztem artystycznym. Od początku swojej działalności  zespół bierze udział w licznych spotkaniach, przeglądach, festynach czy jubileuszach. Zespół jest ceniony przez mieszkańców gminy i powiatu Zgorzelec za konsekwentne popularyzowanie działalności oraz upowszechnianie kultury, zwłaszcza ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ocalając ją od zapomnienia.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

 


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399