"Tajemnice skrzyni" w bibliotece w Łagowie

Jednym z głównych celów biblioteki jest popularyzacja czytelnictwa, wyrobienie nawyku czytania, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Taki też cel postawiła sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie. W dniu 21.06.2016r. zaprosiliśmy...

czytaj dalej...

Spotkanie autorskie z Hanną Niewiadomską

Szczególne miejsce w obszarze naszych działań promocyjnych zajmują spotkania autorskie. 11 maja 2016r. w świetlicy wiejskiej w Radomierzycach Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/ s w Radomierzycach przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w...
czytaj dalej...

Zostań najlepszym czytelnikiem ...

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej bibliotece  i zdobądź super nagrodę     REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2016   Organizatorem  konkursu na Najlepszego Czytelnika Roku i Najlepszego Czytelnika  jest...

czytaj dalej...

Nagrody za najlepsze czytelnictwo rozdane

Jednym z głównych zadań w działalności bibliotek jest popularyzacja i aktywizacja czytelnictwa. W dniu 26.04.2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie zorganizowała imprezę czytelniczą promującą czytelnictwo podczas, której nagrodziła „ Najlepszych...

czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399